Výtvarný obor

Svou činnost zahájil ve školním roce 1965/1966, prvními pedagogy se stali Rudolf Kubíček a František Crla. V současné době obor řídí vedoucí výtvarné sekce Svatava Haluzová. Dále zde vyučují Markéta Trčková a Lenka Blahová /obě jsou naše bývalé absolventky/ a krátký úvazek na jednu skupinu žáků má ředitelka školy Hana Mahdalová

.Z vernisáže krajské výstavy VOKrajská výstava VO


Ateliery tohoto oboru naleznete v budově B nového objektu školy. Výuka probíhá každý den v odpoledních hodinách. Žáci jsou zařazeni /zpravidla podle věku/ do skupin, ty mají své vyučování v rozsahu 3 vyučovacích hodin 1x za týden.