Dotazník k distanční výuce

Koncem dubna jsme pro rodiče připravili dotazník, který se týkal distanční výuky po dobu nouzového stavu.

Při počtu 892 žáků, z nichž někteří studují více zaměření nebo jsou sourozenci, byl dotazník zaslán na 633 mailových adres. Získali jsme 245 odpovědí, které obsáhly celé spektrum od uznání až po naprostou nespokojenost. Je to pochopitelné. Všichni jsme se museli přizpůsobit mimořádné a neznámé situaci a vyrovnat se s ní. Každému přinesla jiné problémy a kladla na něho jiné nároky.

Získané výsledky jsou pro nás nejenom pohledem „druhé strany", ale hlavně vodítkem k tomu, jak to udělat příště lépe.

 

Ve vyhodnocení dotazníku je k některým bodům přidán komentář ředitelky.