Profil absolventa hudebního oboru

Absolvent ZUŠ měl být schopen dalšího hudebního rozvoje, je nutné jej pro toto období připravit, je důležité ovlivnit jeho hudební a estetické cítění natolik, aby z něho vyrostl pozorný posluchač s vytříbeným vkusem a člověk vnímavý ke všem druhům umění.

Měl by mít:

  •  dobrou znalost not /orientace v notovém zápisu/
  •  znalost hudební teorie a její využití pro hru na nástroj
  •  nástrojovou dovednost, sluchovou a rytmickou dovednost
  •  pohotovou improvizaci, schopnosti souhry s dalšími nástroji
  •  celkovou hudební vyspělost a znalost hudebních slohů
  •  schopnost poslouchat hudbu a soustředěnost