Výuka v hudebním oboru

Studium v hudebním oboru je rozděleno do několika stupňů. Přípravné studium I. stupně je určeno pro žáky od 5 let věku a má nejvýše 2 ročníky, jde o výuku individuální ve skupině. Následuje základní studium I.stupně, které má 7 ročníků, je určeno žákům od 7 let, výuka je individuální. Základní studium II.stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let. Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky.
Součástí studia I. stupně je povinná Hudební nauka a to v 1. - 5.ročníku. Dalším tzv. povinným předmětem je komorní nebo souborová hra, která se přidává od 4. ročníku studia. Pro žáky s mimořádnými předpoklady ke studiu je určeno studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, které může být přiděleno v I. nebo II. stupni studia.