Šablony ZUŠ UB

 

Od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2021 čerpáme dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II.

Projekt je zaměřen na rozvoj oblastí, které si škola stanovila jako prioritní pro svou další činnost a směřování: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči a veřejností. 

Projekt ŠABLONY ZUŠ UB je spolufinancován Evropskou unií

Logo link šablony