Profil absolventa výtvarného oboru

Absolvent výtvarného oboru by měl zvládnout základy kresby, malby, grafických technik, modelování a práce s různými materiály. Měl by se naučit vyjadřovat pomocí linie, barvy, tvaru či kompozice. Praktické zkušenosti z vlastní tvorby spojené se znalostí historických souvislostí ve výtvarné kultuře by jej měly vést k poučenému vnímání uměleckých děl. V případě hlubokého zájmu o tento obor by měl být schopen získané znalosti a dovednosti dále rozvíjet a využít pro další profesní vzdělávání.

Kresba v plenéru