Profil absolventa tanečního oboru

Absolvent tanečního oboru je mladý člověk se smyslem pro harmonický, kultivovaný pohyb, aktivní, tvořivý, vnímavý a citlivý ke svému okolí. Je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jeho formách a žánrech. Má hudební a prostorové cítění, individuální pohybový slovník, smysl pro taneční formu a jemnou pohybovou souhru. Zvládá základní kroky a charakteristické české a moravské lidové tance. Chápe tanec jako tvůrčí uměleckou činnost spojenou s vysokou technickou dovedností. Osvojil si správné držení těla. Ovládá dynamickou stupnici pohybu, pohyb aktivní, pasivní. Je schopen pohybem vyjadřovat myšlenky.  

Z vystoupení taneřního oboru  

souborová besídka - vystoupení TO 2008

souborová besídka - vystoupení TO -2 - 2008