Základní informace

Od školního roku 2015/2016 vyučuje v tanečním oboru ZUŠ Uherský Brod paní učitelka Milina Veprentsova.

Výuka probíhá v úterý a ve čtvrtek.