Nové prostory pro umělecké vzdělávání

Schodiště v nové budově ZUŠ

ROP střední morava

 

Operační program životní prostředí

 

Nové prostory pro umělecké vzdělávání

 

Od června roku 2011 probíhala rekonstrukce komplexu budov bývalého stavebního učiliště na Mariánském náměstí pro potřeby Základní umělecké školy Uherský Brod (ZUŠ), která v té době fungovala v několika již nevyhovujících prostorech. Kromě rekonstrukce stávajících budov byla přistavena nová budova ve dvorní části, která propojuje jednotlivé objekty v jeden funkční celek. Součástí projektu je i rekonstrukce plochy nádvoří včetně oplocení a komunikací.

 

V nově zrekonstruovaných objektech tak došlo k vytvoření moderního zázemí pro všechny obory ZUŠ: taneční, hudební, výtvarný i literárně dramatický. Celá stavba včetně dodávky vnitřního vybavení byla dokončena v říjnu 2012.

 

Spolufinancování projektu bylo zajištěno ze dvou dotačních zdrojů Evropské unie: prvním zdrojem byl Regionální operační program Střední Morava, který na základě projektové žádosti předložené pod názvem Rozvíjíme umělecké vzdělávání v rámci 16. výzvy poskytl dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši až 15,2 mil. Kč. Dotace tak do značné míry kryje náklady související se stavebními úpravami a modernizací jednotlivých učeben a výukových sálů včetně vybavení audiovizuální a počítačovou technikou a zároveň také náklady na bezbariérový pohyb mezi jednotlivými budovami i samotný přístup do objektu.

 

Druhým dotačním zdrojem byl Operační program Životní prostředí. V rámci 11. výzvy město Uherský Brod uspělo s projektovou žádostí pod názvem ZUŠ Uherský Brod - realizace úspor energie. Dotace poskytnutá z Fondu soudržnosti ve výši 1,3 mil. Kč v tomto případě částečně pokrývá náklady na zateplení budov, čímž umožní významné úspory v provozních nákladech základní umělecké školy.

 

Ostatní investiční náklady ve výši cca 34 mil. Kč uhradilo město Uherský Brod prostřednictvím úvěrového rámce určeného na dofinancování dotačních projektů města.

http://zus-ub.rajce.idnes.cz/Interier_skoly/