Profil absolventa literárně dramatického oboru

LDO základní umělecké školy rozvíjí tvořivé činnosti dramatické (pohybové a mluvní), přednesové, slovesné a hru s loutkou. Žáci se učí vnímat a tvořivě zobrazovat v čase lidské chování a jednání, řeší kolektivně – pomocí hry - obtížné sociální situace. Součástí výuky LDO jsou i základy historie dramatické a slovesné  tvorby, příprava vlastního představení, návštěvy vybraných divadelních a filmových představení, výstav, koncertů a kulturních památek. Nejtalentovanější jedince připravuje ke studiu herectví, režie, dramaturgie, divadelní vědy, scénografie, loutkářství, organizace divadel, učitelství LDO na vysokých uměleckých školách či pedagogických fakultách. LDO vychovává z žáků (dětí, mládeže či dospělých) budoucí profesionální i amatérské divadelníky, přednašeče, ale především vzdělané a náročné diváky či čtenáře.

Vystoupení LDO

Vystoupení LDO 14.2.07