Základní informace

Literárně dramatický obor vede pan učitel Roman Švehlík. Pravidelná výuka podle platného rozvrhu probíhá ve všechny dny kromě úterý v odpoledních hodinách.