Vítejte na stránkách ZUŠ v Uherském Brodě

Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Uherském Brodě.

Škola má dlouholetou tradici, svou činnost zahájila jako Městská hudební škola v roce 1946. V současné době vyučujeme čtyři umělecké obory: hudební, literárně dramatický, taneční a výtvarný. Studium je organizováno pro děti předškolního věku, žáky ZŠ a SŠ a možnost dalšího uměleckého vzdělávání mají i dospělí. Škola každoročně pořádá řadu kulturních akcí /interní koncerty, vystoupení pro žáky MŠ a ZŠ, výstavy výtvarného oboru, divadelní představení, taneční představení a jiné/.
I přes současné lákavé nabídky nejrůznějších aktivit nás těší trvající zájem těch rodičů, kteří si uvědomují úlohu a poslání základních uměleckých škol – nejen vychovávat budoucí profesionální umělce, ale především přispívat k harmonickému rozvoji osobnosti dítěte.